– Veldig verdifullt for oss

Joker Hjelledalen har nyleg investert i ny panteautomat, med Pantelotteriet. Det gledar Stryn Røde Kors. – Inntektene frå lotteriet er utruleg viktige for oss, seier Røde Kors-leiar Per Eilert Ommedal. Det skriver Fjordingen.

Leiar i Stryn Røde Kors, Per Eilert Ommedal, er glad for at Gunn Sørum hjå Joker Hjelledalen har valgt ein panteautomat med Røde Kors-knapp.

Leiar i Stryn Røde Kors, Per Eilert Ommedal, er glad for at Gunn Sørum hjå Joker Hjelledalen har valgt ein panteautomat med Røde Kors-knapp. FOTO: JOKER

Nyleg inngjekk Joker-kjeda ein avtale med Røde Kors om å innføre Pantelotteriet i si kjede. Kjøpmann Gunn Sørum hjå Joker Hjelledalen var ein av dei første som valde å bli med.

Sliten og treg
– Den gamle panteautomaten har vi hatt her sidan 2004, året etter at eg overtok butikken. Den var sliten og treg, og då vi skulle kjøpe ny automat føltest det rett å velje ein med Røde Kors-knapp, seier Gunn Sørum.
Etter at automaten var på plass i byrjinga av mai, har ho fått berre positive tilbakemeldingar.
– Det er mange som deltek i lotteriet med panten sin, og kundane synest det er veldig flott at dei kan støtte Røde Kors på automaten. I tillegg er det jo ei moderne og raskare maskin, så eg er veldig fornøgd med valet, seier kjøpmannen, som går inn i ei meir travel tid.
– Vi er ein butikk som er veldig prega av sesongane, og fram mot sommaren kjem det stadig fleire kundar og turistar.

Stort behov
Leiar i Stryn Røde Kors, Per Eilert Ommedal, er særs glad over lotterinyheita.
– Vi har høg aktivitet her i Stryn, og har stadig behov for midlar til blant anna hjelpekorpset, besøksteneste, tilbod for flyktningar og Røde Kors-huset i Stryn sentrum. Då er ekstra inntekter frå Pantelotteriet veldig verdifulle for oss, seier Ommedal, som no har nær 400 medlemar i Stryn Røde Kors.

Mange av dei er medlemar i Hjelpekorpset, som dekkjer heile Stryn. Her er det beredskap på redning i elvar og i sjøen, fjellredning og redning ved skred. Ofte hjelper dei også til dersom det skjer noko utanfor nærområdet.
– Besøkstenesta er også eit viktig og populært tilbod. Her besøker vi hovudsakleg bebuarar på omsorgssenteret, pluss nokre som bur heime. Vi har mange som bidreg, men treng absolutt fleire som kan vere med i besøkstenesta, seier Røde Kors-leiaren.
No håpar han at mange vil trykke på Røde Kors-knappen på Joker Hjelledalen.
– Kanskje får vi nokre vinnarar også. Det hadde vore moro. Og om du ikkje vinn, så kan du tenkje på at pengane går til ei god sak, seier Ommedal.

Skulle pante tomgods fra hytta – vant én million

En stamkunde vant denne uka én million kroner på Spar Drag. – Jeg ble helt skjelven og visste ikke om jeg skulle tro det, sier den ferske pantemillionæren.

21-åring vant en million på pantelotteri: – En stor lettelse

En ung mann fra Hylkje utenfor Bergen fikk en hyggelig overraskelse da han skulle pante flasker for 52 kroner. Det skriver TV2.no.

Vant seks gevinster på samme trekning – ble millionær

Fredag morgen satset en mann fra Volda pant for 249 kroner i Pantelotteriet og trykket på Røde Kors-knappen. Utrolig nok endte han opp med å vinne seks gevinster. En av dem var på hele én million kroner.