– Veldig verdifullt for oss

Joker Hjelledalen har nyleg investert i ny panteautomat, med Pantelotteriet. Det gledar Stryn Røde Kors. – Inntektene frå lotteriet er utruleg viktige for oss, seier Røde Kors-leiar Per Eilert Ommedal. Det skriver Fjordingen.

Leiar i Stryn Røde Kors, Per Eilert Ommedal, er glad for at Gunn Sørum hjå Joker Hjelledalen har valgt ein panteautomat med Røde Kors-knapp.

Leiar i Stryn Røde Kors, Per Eilert Ommedal, er glad for at Gunn Sørum hjå Joker Hjelledalen har valgt ein panteautomat med Røde Kors-knapp. FOTO: JOKER

Nyleg inngjekk Joker-kjeda ein avtale med Røde Kors om å innføre Pantelotteriet i si kjede. Kjøpmann Gunn Sørum hjå Joker Hjelledalen var ein av dei første som valde å bli med.

Sliten og treg
– Den gamle panteautomaten har vi hatt her sidan 2004, året etter at eg overtok butikken. Den var sliten og treg, og då vi skulle kjøpe ny automat føltest det rett å velje ein med Røde Kors-knapp, seier Gunn Sørum.
Etter at automaten var på plass i byrjinga av mai, har ho fått berre positive tilbakemeldingar.
– Det er mange som deltek i lotteriet med panten sin, og kundane synest det er veldig flott at dei kan støtte Røde Kors på automaten. I tillegg er det jo ei moderne og raskare maskin, så eg er veldig fornøgd med valet, seier kjøpmannen, som går inn i ei meir travel tid.
– Vi er ein butikk som er veldig prega av sesongane, og fram mot sommaren kjem det stadig fleire kundar og turistar.

Stort behov
Leiar i Stryn Røde Kors, Per Eilert Ommedal, er særs glad over lotterinyheita.
– Vi har høg aktivitet her i Stryn, og har stadig behov for midlar til blant anna hjelpekorpset, besøksteneste, tilbod for flyktningar og Røde Kors-huset i Stryn sentrum. Då er ekstra inntekter frå Pantelotteriet veldig verdifulle for oss, seier Ommedal, som no har nær 400 medlemar i Stryn Røde Kors.

Mange av dei er medlemar i Hjelpekorpset, som dekkjer heile Stryn. Her er det beredskap på redning i elvar og i sjøen, fjellredning og redning ved skred. Ofte hjelper dei også til dersom det skjer noko utanfor nærområdet.
– Besøkstenesta er også eit viktig og populært tilbod. Her besøker vi hovudsakleg bebuarar på omsorgssenteret, pluss nokre som bur heime. Vi har mange som bidreg, men treng absolutt fleire som kan vere med i besøkstenesta, seier Røde Kors-leiaren.
No håpar han at mange vil trykke på Røde Kors-knappen på Joker Hjelledalen.
– Kanskje får vi nokre vinnarar også. Det hadde vore moro. Og om du ikkje vinn, så kan du tenkje på at pengane går til ei god sak, seier Ommedal.

Sønnen fikk sjokk da han fikk dette bildet fra faren

En rask tur på butikken endte med milliongevinst for en heldig mann fra Bergen, skriver TV2.no

Mistet jobben på grunn av korona – så kom redningen

Paret fra Oslo hadde mistet all inntekt, men en tur på matbutikken endret alt. Det skriver TV2.no

Kvinne fra Trøndelag satset to kroner og vant én million

Lørdag kveld fikk en kvinne fra Trondheim seg en stor overraskelse. Da vant hun én million kroner i Pantelotteriet på Coop Mega Nardo.