Dette går pengene til

Røde Kors har frem til i dag mottatt over 816,3 millioner kroner i støtte fra Pantelotteriet. Lotteriet har med dette blitt en av organisasjonens viktigste inntektskilder. Midlene fra Pantelotteriet deles likt mellom Røde Kors sentralt og lokalt.

Slik støtter du som deltar i Pantelotteriet både Røde Kors nasjonalt og humanitært arbeid i ditt nærmiljø.

I Norge jobber Røde Kors blant annet med beredskap før, under og etter en krise, de jobber for flyktninger og innvandrere, med aktiviteter og leksehjelp for barn og unge og med å bekjempe ensomhet, blant annet med sin besøkstjeneste.

Røde Kors er en moderne, humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap, med medlemmer over hele landet. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig.

 

Røde Kors har følgende kjerneområder

  1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett.
  2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer.
  3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner.
  4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig organisasjon.

Les mer om Røde Kors på rodekors.no

 

Fordelingen av inntekter fra Pantelotteriet

35,5 % av brutto inntekter går til Røde Kors. Det tilsvarer 53,08 % av inntektene, etter fradrag av gevinster. Halvparten av inntektene til Røde Kors går til de lokale lagene der panteautomatene er plassert. 35 % av inntektene fra Pantelotteriet går tilbake til publikum i form av gevinster. 9,75 % går til butikkene, for tilgang til panteautomatene og butikkens innsats med håndtering av lotteriet. Den resterende andelen på 19,75 % går til drift, markedsføring og investeringer i driftsselskapet Norsk Pantelotteri AS, hvor Røde Kors eier 40 prosent og Olav Thon Gruppen eier 60 prosent. Et eventuelt overskudd forvaltes av eierne.