Ofte stilte spørsmål om Pantelotteriet

Hva er Pantelotteriet?
Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri hvor man bruker panten som innsats i lotteriet, og har mulighet til å vinne premier verdt 50, 100, 1 000, 10 000 eller én million kroner. Lotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde Kors.

Hva koster et lodd?
Hvert lodd i Pantelotteriet koster 50 øre. Det betyr at en flaske med 2 kroner i pant gir deg fire lodd.

Er det noen som vinner i Pantelotteriet?
Siden starten i 2008 har 56 personer blitt pantemillionærer, og det er utbetalt 2 993 907 premier på til sammen 219 487 140 kroner.

Hva er vinnersjansen?
Vinnersannsynligheten er 1/468 og i gjennomsnitt vinner hver 12. deltager i lotteriet.

Hvordan er Pantelotteriets premieplan?
12 gevinster av NOK 1 000 000,-
300 gevinster av NOK 10 000,-
5000 gevinster av NOK 1 000,-
150 000 gevinster av NOK 100,-
700 000 gevinster av NOK 50,-

Premieplanen er beregnet ut fra en årlig lotteriomsetning på NOK 200 millioner.

Hvordan ser man om man har vunnet?
Om det blir gevinst eller ikke, vises umiddelbart på lappen som kommer ut av panteautomaten. De fleste panteautomatene spiller også en liten fanfare hvis man vinner.

Hvordan utbetales gevinstene?
Gevinster på 50, 100 og 1 000 kroner utbetales i kassen. Hvis man vinner mer enn 1000 kroner, må man ta kontakt med Pantelotteriets kundeservice.

Hvor mange milliongevinster er det igjen i lotteriet?
Av naturlige grunner er dette det eneste spørsmålet vår kundeservice ikke svarer på. Det vi dog kan si er at det alltid er gevinster igjen i lotteriet. Når det pågående lotteriet er tomt for gevinster bytter vi til et nytt lotteri, og alle gevinstene i henhold til gjeldende gevinstplan legges tilbake i potten.

Er det større sjanse for å vinne hvis man satser én og én flaske?
Nei, sjansen verken øker eller synker. Hvert lodd koster 50 øre, og hvert lodd har samme vinnersjanse. Jo flere lodd du kjøper, jo flere lodd og vinnersjanser har du.

Kan man vinne en million med bare én flaske?
Ja! En flaske med 2 kr i pant gir deg fire lodd. Alle lodd i Pantelotteriet kan gi en milliongevinst. Flere har vunnet en million med bare én flaske som innsats.

Er det skatt på gevinstene i Pantelotteriet?
Nei, det er ikke skatt på noen av gevinstene i Pantelotteriet. Gevinster i Pantelotteriet er definert i skatteloven som «tilfeldige gevinster», og er skattefrie uansett gevinstens størrelse.

Hvilke butikker har Pantelotteriet?
Pantelotteriet er tilgjengelig på 3 200 panteautomater over hele landet, hos REMA 1000, Kiwi, Meny og SPAR og EUROSPAR, alle Coop-butikkene, Matkroken, Joker og Nærbutikken.

Hvem er ansvarlig for Pantelotteriet?
Ansvarlig lotterioperatør er Norsk Pantelotteri AS. Operatørselskapet eies av Røde Kors (40 %) og Olav Thon Gruppen, som er eid av Olav Thon Stiftelsen (60 %).

Hvilket regelverk gjelder for Pantelotteriet?
Pantelotteriet har lotteritillatelse etter Lotteriforskriftens §7 for perioden 1. mars 2017 til 28. februar 2026. Du finner mer informasjon om regelverket på hjemmesiden til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Hvor viktig er Pantelotteriet for Røde Kors?
Pantelotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde Kors. Siden 2008 har lotteriet bidratt med 816,3 millioner kroner til humanitært arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Halvparten av midlene til Røde Kors går til de lokale avdelingene der hvor pantemaskinene står plassert.

Hvordan fordeles midlene?
35 % av inntektene fra lotteriet går tilbake til publikum i form av gevinster. 35,5 % av brutto inntekter går til Røde Kors. Det tilsvarer 53,08% av inntektene, etter fradrag av gevinster. Halvparten av inntektene til Røde Kors går til de lokale Røde Kors-foreningene der panteautomatene er plassert. 9,75 % går til butikkene, for tilgang til panteautomatene og butikkens innsats i håndtering av lotteriet. Den resterende andelen på 19,75 % går til drift, markedsføring og investeringer i driftsselskapet Norsk Pantelotteri AS. Norsk Pantelotteri AS eies av Røde Kors (40 %) og Olav Thon Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen (60 %). Overskuddet forvaltes av eierne.

Gjør ikke Olav Thon Gruppen dette bare for å tjene penger?
Nei, Pantelotteriet er en del av samfunnsansvaret til Olav Thon Gruppen (OTG). Målet har vært å skape en god og stabil inntektskilde for Røde Kors i lotterimarkedet, som ikke fører til spilleproblemer og uheldig spilleadferd for publikum. Inntektene som kommer inn til OTG via Pantelotteriet går i hovedsak til drift, markedsføring og investeringer.

Hva skjer hvis pantemaskinen går tom for papir idet jeg har kjøpt lodd?
Hvis maskinen går tom for papir og maskinen går i alarm vil loddet bli skrevet ut når betjeningen setter inn nytt papir. Dersom det i mellomtiden har vært andre kunder på maskinen, så kan betjeningen skrive ut en kopi av loddet ditt. Siste mulighet er at du kontakter Pantelotteriets kundeservice på telefon 815 52222.

Hvor lenge er et gevinstlodd gyldig?
Gevinstlodd er gyldige og premien må heves innen 90 dager etter at loddet er kjøpt. Etter dette betraktes gevinsten som uavhentet (se eget punkt under, om «Uavhentede gevinster»).

Hva skjer med uavhentede gevinster?
Uavhentede gevinster går i sin helhet til Røde Kors etter 90 dager.

Hvorfor får jeg kvitteringsutskrift når jeg ikke har vunnet? Kunne man ikke spart penger og miljøet på å ikke skrive ut kvittering?
Jo, det er noe vi jobber med å få til, men inntil videre er det et krav i lotteritillatelsen at alle som kjøper lodd skal få en loddkvittering som viser når man har deltatt, hvor mange lodd man har kjøpt, og utfallet av trekningen.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å gi gevinsten min til Røde Kors?
Dersom du ønsker å donere gevinsten din til Røde Kors kan du bare la være å heve den. Verdien av gevinsten overføres automatisk til Røde Kors etter 90 dager.

Hva skjer hvis jeg får en feilmelding i displayet på pantemaskinen når jeg trykker på lotteriknappen?
Dersom pantemaskinen mister kontakt med lotteriet mens du panter, eller idet du trykker på lotteriknappen, vil pantemaskinen skrive ut vanlig pantekvittering som du kan heve i kassen i butikken. Det skjer uansett hvilken knapp du trykker på, og betyr dessverre at du ikke får deltatt i lotteriet. Dette skjer heldigvis svært sjelden, men hvis det skjer med deg så håper vi du prøver igjen en annen gang.

Andre spørsmål?
Har du et spørsmål som ikke ble besvart på denne siden kan du gjerne kontakte Pantelotteriets kundeservice på telefon 815 52222.