Ofte stilte spørsmål om Pantelotteriet

Hva er Pantelotteriet?
Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri hvor man bruker panten som innsats i lotteriet, og har mulighet til å vinne premier verdt 50, 100, 1 000 eller én million kroner. Lotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde Kors.

Hva koster et lodd?
Hvert lodd i Pantelotteriet koster 50 øre. Det betyr at en flaske med 2 kroner i pant gir deg fire lodd.

Er det noen som vinner i Pantelotteriet?
Siden starten i 2008 har 56 personer blitt pantemillionærer, og det er utbetalt 2 993 907 premier på til sammen 219 487 140 kroner.

Hva er vinnersjansen?
Vinnersannsynligheten er 1/467 og i gjennomsnitt vinner hver 15. deltager i lotteriet.

Hvordan er Pantelotteriets premieplan?
12 gevinster av NOK 1 000 000,-
300 gevinster av NOK 10 000,-
5000 gevinster av NOK 1 000,-
150 000 gevinster av NOK 100,-
700 000 gevinster av NOK 50,-

Premieplanen er beregnet ut fra en årlig lotteriomsetning på NOK 200 millioner.

Hvordan ser man om man har vunnet?
Om det blir gevinst eller ikke, vises umiddelbart på lappen som kommer ut av panteautomaten. De fleste panteautomatene spiller også en liten fanfare hvis man vinner.

Hvordan utbetales gevinstene?
Gevinster på 50, 100 og 1 000 kroner utbetales i kassen. Hvis man vinner mer enn 1000 kroner, må man ta kontakt med Pantelotteriets kundeservice.

Hva skjer med uavhentede gevinster?
Uavhentede gevinster går etter 90 dager til Røde Kors.

Hvor mange milliongevinster er det igjen i lotteriet?
Av naturlige grunner er dette det eneste spørsmålet vår kundeservice ikke svarer på. Det vi dog kan si er at det alltid er gevinster igjen i lotteriet. Når det pågående lotteriet er tomt for gevinster bytter vi til et nytt lotteri, og alle gevinstene i.h.t. gjeldende gevinstplan legges tilbake i potten.

Er det større sjanse for å vinne hvis man satser én og én flaske?
Nei, sjansen verken øker eller synker. Hver lodd koster 50 øre, og vinnersjansen øker med antall lodd man kjøper.

Kan man vinne en million med bare én flaske?
Ja, med én flaske – med to kroner i pant – får man fire lodd. Ett av dem kan teoretisk sett være en milliongevinst. Det har allerede skjedd at noen har vunnet en million på bare én flaske som innsats.

Hvilke butikker har Pantelotteriet?
Pantelotteriet finnes nå på rundt 2 400 panteautomater over hele landet, hos REMA 1000, Kiwi, Meny og SPAR/EUROSPAR. I tillegg er lotteriet på noen butikker hos Coop, Matkroken, Joker og Nærbutikken.

Hvem er ansvarlig for Pantelotteriet?
Ansvarlig lotterioperatør er Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av Røde Kors (40%) og Olav Thon Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen (60%).

Hvor lang er konsesjonen og hva er rammen for lotteriet?
Pantelotteriet fikk i februar 2017 ny lotteritillatelse. Konsesjonen gjelder for ni år og har en årlig omsetningsramme på 300 millioner kroner.

Hvor viktig er Pantelotteriet for Røde Kors?
Pantelotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til Røde Kors. Siden 2008 har lotteriet bidratt med 439,9 millioner kroner til humanitært arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Halvparten av midlene til Røde Kors går til de lokale avdelingene.

Hvordan fordeles midlene?
35% av inntektene fra lotteriet går tilbake til publikum i form av gevinster. 34,5% av brutto inntekter går til Røde Kors. Det tilsvarer 53,08% av inntektene, etter fradrag av gevinster. Halvparten av inntektene til Røde Kors går til de lokale lagene der panteautomatene er plassert. 9,75% går til butikkene, for tilgang til panteautomatene og butikkens innsats i håndtering av lotteriet. Den resterende andelen på 20,75% går til drift, markedsføring og investeringer i driftsselskapet Norsk Pantelotteri AS. Norsk Pantelotteri AS eies av Røde Kors (40%) og Olav Thon Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen (60%). Overskuddet forvaltes av eierne.

Gjør ikke Olav Thon Gruppen dette bare for å tjene penger?
Nei, Pantelotteriet er en del av samfunnsansvaret til Olav Thon Gruppen (OTG). Målet har vært å finne en måte skaffe inntekter til Røde Kors på. Inntektene som kommer inn til OTG via Pantelotteriet går i hovedsak til drift, markedsføring og investeringer.

Hva skjer hvis pantemaskinen går tom for papir idet jeg har kjøpt lodd?
Hvis maskinen går tom for papir idet du har deltatt i lotteriet og maskinen går i alarm, så vil loddet bli skrevet ut når betjeningen setter i nytt papir. Dersom det i mellomtiden har vært andre kunder på maskinen, så kan eventuelt betjeningen skrive ut kopi av loddet ditt. Siste mulighet er at du kontakter vår Kundeservice på telefon 815 52222.

Hvor lenge er et gevinstlodd gyldig?
Gevinstlodd er gyldige og premien må heves innen 90 dager etter at loddet er kjøpt. Etter dette betraktes gevinsten som uavhentet (se eget punkt om «Uavhentede gevinster»).

Hvorfor får jeg kvitteringsutskrift når jeg ikke har vunnet? Kunne man ikke spart penger og miljøet på å ikke skrive ut kvittering?
Jo, det er noe vi jobber med å få til, men inntil videre er det et krav i lotteritillatelsen at alle som kjøper lodd skal få en loddkvittering som viser når man har deltatt, hvor mange lodd man har kjøpt, og utfallet av trekningen.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å gi gevinsten min til Røde Kors?
Dersom du ønsker å donere gevinsten din til Røde Kors kan du bare la være å heve den. Verdien av gevinsten overføres automatisk til Røde Kors etter 90 dager.

Hva skjer hvis jeg får en feilmelding i displayet på pantemaskinen når jeg trykker på lotteriknappen?
Dersom pantemaskinen mister kontakt med lotteriet mens du panter, eller idet du trykker på lotteriknappen, skal pantemaskinen skrive ut vanlig pantekvittering som du kan heve i kassen i butikken. Det skjer uansett hvilken knapp du trykker på, og betyr dessverre at du ikke får deltatt i lotteriet. Da håper vi du prøver igjen en annen gang.