Bilder

Bildene kan brukes fritt i forbindelse med omtale av Pantelotteriet. Krediteres: Katrine Lunke/Pantelotteriet
Trykk på bildet for høyoppløselig versjon.

Kontakt Torkel Vik i Apeland for spørsmål om bilder og film:
Telefon 951 51 384 eller e-post torkel@apeland.no