Pantekvittering Metro Romerike

Ti kroner i pant ble til én million kroner, da paret trykket på Røde Kors-knappen. Foto: Privat