Lars Atle Skorpen i Hordaland Røde Kors

Lars Atle Skorpen i Hordaland Røde Kors gleder seg over alle som bidrar gjennom Pantelotteriet. Foto: Jan Kåre Ness

Lars Atle Skorpen i Hordaland Røde Kors

Lars Atle Skorpen i Hordaland Røde Kors