President Robert Mood i Røde Kors

President Robert Mood i Røde Kors takker alle som trykker på Røde Kors-knappen. Foto: Katrine Lunke

President Robert Mood i Røde Kors takker alle som trykker på Røde Kors-knappen.