Personvernerklæring

Pantelotteriet i Norge driver virksomheten i tråd med lotteritillatelsen utstedt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet 17. februar 2017.

Deltagelse i Pantelotteriet er anonymt. Du kan kjøpe lodd og heve gevinster opp til kr. 1.000,- i kassen i den butikken der du pantet, uten å oppgi personopplysninger. De kundene som vinner mer enn kr. 1.000,-, og som i tråd med reglene i vår lotteritillatelse må få gevinsten utbetalt til bankkonto, blir registrert i vår kundedatabase.

Norsk Pantelotteri AS, org. nr. 996 684 075, ved daglig leder Gaute Langdal er behandlingsansvarlig, og databehandler er Playsafe Norway AS, org. nr. 884 277 752, ved daglig leder Atle Bie Johansen, heretter omtalt i fellesskap som «Pantelotteriet».

Personopplysningene som lagres av Pantelotteriet er avhengig av størrelsen på gevinsten den enkelte har vunnet i Pantelotteriet:
– Gevinster til og med kr. 1.000: Ingen personopplysninger lagres.
– Gevinster større enn kr. 1.000,- og mindre enn kr. 1.000.000: Behandlingsansvarlig lagrer vinnerens navn, adresse, telefonnummer og kontonummer.
– Gevinster større enn eller lik kr. 1.000.000: Behandlingsansvarlig lagrer vinnerens navn, adresse, telefonnummer kontonummer, og personnummer.

Formålet med lagring av personopplysninger på kunder som hever gevinster større enn kr. 1.000,- og det rettslige grunnlaget for slik registrering og oppbevaring, følger av Pantelotteriet sine forpliktelser etter bokføringslovens bestemmelser vedrørende sporbarhet i økonomiske transaksjoner, jf. Bokføringslovens §13. I tillegg registreres opplysningene for å kunne gi vinnere av gevinster større enn eller lik kr. 1.000.000,- dokumentasjon i tråd med Skattelovens bestemmelser om dokumentasjon på tilfeldig inntekt og endring i formue, jf. Skatteloven §5-50 (2).

Det er kunden selv som oppgir personopplysningene (som nevnt over) til Pantelotteriet. Informasjonen avgis frivillig, men er en forutsetning for å kunne utbetale gevinster større enn kr. 1.000,- i tråd med bestemmelsene i Pantelotteriets lotteritillatelse.

Pantelotteriet utleverer ikke opplysninger til tredjepart, med mindre slik utlevering er hjemlet i Norsk lov. Pantelotteriet foretar ikke analyser eller annen behandling av registrerte opplysninger utover det som er beskrevet i dette dokumentet.

Pantelotteriet sletter personopplysningene i tråd med bokføringslovens bestemmelser.

Pantelotteriet lagrer personopplysningene elektronisk og dataene er sikret mot misbruk og manipulasjon i tråd med reglene nedfelt i «Tekniske krav for lotteri etter lotteriforskriften § 7» utarbeidet av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Våre rutiner er godkjent av testinstituttet NMI Gaming Ltd, i tråd med ISO/IEC 27001:2013 standarden og UK Gambling Commission Remote Gaming Standard, UKGC RTS:2015.

Pantelotteriets håndtering av personopplysninger reguleres av Norsk lov, og den registrertes rettigheter følger av Personopplysningsloven.

Øvrig informasjon og evt. innsyn i lagrede opplysninger om den registrerte kan fås ved henvendelse til Norsk Pantelotteri AS. Postboks 489 Sentrum, 0184 Oslo, eller support@pantelotteriet.net. Henvendelser må være skriftlig og innholdet fullt navn på den registrerte.

Oslo, 20. april 2018