Vinner Kiwi Sunde mars 2016 2

Tor Vestlie i Stavanger Røde Kors og butikkmedarbeider ved Kiwi Sunde, Patrick Berg, foran panteautomaten.

Tor Vestlie i Stavanger Røde Kors og butikkmedarbeider ved Kiwi Sunde, Patrick Berg, foran panteautomaten.