Kundene i Askim-butikk er Østfolds ivrigste til å trykke på lotteriknappen

I år feirer Pantelotteriet 10 år. For Østfold Røde Kors har lotteriet blitt en av deres viktigste inntektskilder, og siden starten har de fått inn mer enn 4,1 millioner kroner fra pant. Det skriver Smaalenenes Avis.

Øyvind Bruflat,daglig leder i Østfold Røde Kors

Øyvind Bruflat,daglig leder i Østfold Røde Kors takker alle som trykker på Røde Kors-knappen. (Foto: Jan Kåre Næss)

– Tusen takk til alle som trykker på Røde Kors-knappen, sier Øyvind Bruflat, daglig leder i Østfold Røde Kors.
– Midlene fra Pantelotteriet er utrolig verdifulle for oss, og gjør at Røde Kors kan drive enda mer humanitært arbeid, sier Bruflat.

Utstyr og aktiviteter for pantepenger
Østfold er et av fylkene hvor det spilles mest i Pantelotteriet. Det betyr også at Røde Kors’ lokalforeninger i Østfold er blant de som får størst bidrag fra lotteriet, skriver Smaalenenes Avis.
– Over 4,1 millioner kroner fra tomflasker er helt utrolig, sier Bruflat.
– Jeg må bare si tusen takk til alle i Østfold som støtter oss på denne måten. Det er ikke sikkert alle som trykker på Røde Kors-knappen vet hvor viktig jobb de gjør. Midlene fra lotteriet er helt avgjørende for mange av aktivitetene vi driver over hele fylket, sier han.
For Østfold Røde Kors betyr pengene flere midler til å redde liv, vi kan skaffe nødvendig og kostbart redningsutstyr, drive aktiviteter for barn og unge og besøke eldre og ensomme på syke- og aldershjem over hele fylket. I løpet av disse ti årene er det startet flere tiltak i Østfold som har blitt mulig på grunn av folks pantepenger.
Vi har blant annet startet besøksvenn med hund, vitnestøtte i retten og våketjeneste for døende. I tillegg bidrar pengene til at vi kan ha gratisaktiviteter som Barnas Røde Kors og Ferie for alle som er tilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Tre millionærer fra Østfold
Nær 60 personer har blitt pantemillionærer i Pantelotteriet siden starten. Tre av disse kommer fra Østfold. Den første som vant fra fylket var en mann som satset pant for 33 kroner i 2013.
Han trykket på Røde Kors-knappen på Meny Halden og ble én million kroner rikere. Kun to måneder etter ble en kvinne pantemillionær på Kiwi Melløs i Moss. Året etter var det enda en som vant nær Moss, da milliongevinsten gikk på Kiwi Refsnes. Den butikken som har generert mest penger til Pantelotteriet i Østfold er Rema 1000 Hurrahølet. Siden starten har butikkens kunder sørget for at det har kommet inn nær én million kroner til lotteriet.