Mottar millioner

Røde Kors i Trøndelag mottok over en million kroner fra Pantelotteriet i fjor. Det er ny rekord, skriver Trønder-Avisa.

VIKTIG BIDRAG: Marita Hoel Fossen som er daglig leder Nord-Trøndelag Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors sier at inntektene fra lotteriet betaler for et bredt spekter av aktiviteter. FOTO: RØDE KORS

I 2017 mottok Norges Røde Kors hele 37 millioner kroner fra Pantelotteriet. Aldri før har organisasjonen fått inn så mye penger fra lotteriet. Siden starten i 2008 har pantelotteriet bidratt med 195 millioner kroner til Røde Kors, og lotteriet har blitt en av organisasjonens største inntektskilder.

Brukes lokalt
Halvparten av midlene fra Pantelotteriet går til Røde Kors lokalt. I Trøndelag var det disse lokallagene som fikk mest fra Pantelotteriet i 2017:
Trondheim Røde Kors: 620.979 kroner, Stjørdal RK: 47.503 kroner, Steinkjer RK: 35.824 kroner, Levanger RK: 31.518 kroner, Malvik RK: 25.236 kroner, Orkdal RK: 24. 776 kroner og Namsos RK: 22.595 kroner.
– Disse midlene gir oss mulighet til å bidra med viktige oppgaver i hele Trøndelag. Vi har møteplasser for unge, beredskap, besøkstjeneste, søk og redning og aktiviteter for tidligere innsatte. Frivillighet koster penger, og det er hele tiden bruk for penger til opplæring, bekledning, utstyr og lokaler. Inntektene fra Pantelotteriet gjør at flere frivillige kan bruke tiden sin på dem som trenger det i stedet for inntektsgivende tiltak, sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Nord-Trøndelag Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors.

Trenger pengene
Leder i Steinkjer Røde Kors, Aud Gaundal, er svært glad for midlene som organisasjonen får inn gjennom pantelotteriet.
– Røde Kors tjener jo ikke penger, men har mange utgifter til det store frivillige arbeidet vi driver. Vi kan søke fylkeslaget om støtte til aktiviteter, ellers er vi avhengig av innsamlede midler og gaver. De frie midlene vi får gjennom pantelotteriet er derfor veldig mye verdt for oss.
På landsbasis brukes i gjennomsnitt 12 prosent av all pant som innsats i Pantelotteriet. Butikken med høyest markedsandel i Trøndelag er Meny Lade hvor 28,4 prosent av tomflaskene satses i lotteriet. Butikken i Trøndelag som skapte mest penger til pantelotteriet i fjor er Rema 1000 på Stavset. Fra den butikken alene kom det inn hele 232.353 kroner til pantelotteriet i fjor.

Hvert år gir pantelotteriet 260.000 gevinster på 50 kroner. 70.000 gevinster på 100 kroner, 5.000 gevinster på 1.000 kroner og 10 gevinster på en million kroner. En tredel av pengene som kommer inn går til premier. Om det blir gevinst eller ikke vises umiddelbart på pantelappen.
Rema 1000 på Sørsia i Steinkjer er en av butikkene som har en panteautomat tilsluttet pantelotteriet. Kjøpmann Sveinung Green synes pantelotteriet er en genial ide. Han sier at mange av kundene i butikken også har vunnet i lotteriet.
– Hvis jeg finner flasker og bokser når jeg rydder på parkeringsplassen her sørger jeg også for å gi panten til Røde Kors. Da vet jeg også at pengene går til et godt formål, sier Green.