Fikk 424 973 koner fra tomflasker: Pantelotteri-rekord i Nordland

I 2017 mottok Røde Kors 37 millioner kroner fra Pantelotteriet. Det er ny rekord. Av det beløpet fikk Røde Kors i Nordland 424 973 kroner. Det er en økning på 75 000 kroner siden i fjor, skriver Avisa Nordland.

Trykk på panteknappen

Stadig flere deltar i Pantelotteriet. Foto: Katrie Lunke

Siden starten i 2008 har Pantelotteriet bidratt med 195 millioner kroner til Røde Kors. Det betyr at lotteriet har blitt en av organisasjonens største inntektskilder. Halvparten av midlene går til Røde Kors lokalt. Bodø Røde Kors fikk mest i fylket, men høyest andel kom inn fra Narvik og flest penger fra Rana.

Viktig tilbud
– Dette er fantastiske nyheter. Midlene vi får fra Pantelotteriet betyr mye for oss og vi er veldig takknemlige for at folk her i fylket velger å støtte oss med panten sin, sier daglig leder Hilde Gunn Kristiansen i Nordland Røde Kors.
I året som har gått har de hatt spesielt fokus på beredskap- og oppvekstfeltet. I 2017 kunne lokalforeningene i Nordland tilby ti «Ferie for alle»-opphold, sammenlignet med seks opphold året før. Det betød at 40 prosent flere barn og voksne kunne være med på feriene.
– «Ferie for alle» er et viktig tilbud til mange barnefamilier som av ulike årsaker ikke kommer seg på ferie på egen hånd. Spesielt når vi vet at cirka 3800 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt bare i Nordland, sier Kristiansen.

Bodø, Ranenget og Narvik på topp
Lokallaget som fikk mest penger fra Pantelotteriet i Norland i 2017 var Bodø Røde Kors, fulgt av Narvik og Rana.
Butikken i Nordland som skapte mest penger til Røde Kors’ Pantelotteri er Rema 1000 Ranenget. Herfra kom det inn hele 159 931 til lotteriet i 2017.
På landsbasis brukes i gjennomsnitt 12 prosent av all pant som innsats i Pantelotteriet. Butikken med høyeste markedsandel i Nordland er Spar Finbekken hvor 15,11 prosent av tomflaskene satses i lotteriet.
I 2017 var det 11 personer som vant toppgevinsten på én million kroner. Siden starten i 2008 har 54 personer blitt millionærer i Pantelotteriet. Den siste som vant var en 90-åring i Sogn og Fjordane som vant én million på en Kiwi-butikk i Lærdal i midten av februar.

Økende behov
Nordland Røde Kors har i 2017 også hatt fokus på beredskap, blant annet ved å jobbe tett med lokalforeningene for å etablere skriftlige beredskapsavtaler med kommunene.
– Lokalforeningene har mange ressurser tilgjengelig, både menneskelig og utstyrsmessig, som kan bistå ved ekstraordinære hendelser, sier Røde Kors-lederen.
– Dette gjør vi i tillegg til å være til stede for mennesker som trenger oss i alle livets faser. Gjennom behovskartlegging ser vi et stadig økende behov for humanitær, frivillig aktivitet. Både for unge, enslige, eldre, flyktninger og asylanter. Midlene fra Pantelotteriet er viktige for å kunne gjennomføre tiltakene, sier Kristiansen som takker alle i Nordland som har trykket på Røde Kors-knappen på panteautomaten i 2017.

Disse lokallagene fikk mest i Nordland i 2017
Bodø Røde Kors 112 954 kroner
Narvik Røde Kors 42 837 kroner
Rana Røde Kors 41 290 kroner
Sortland Røde Kors 24 895 kroner
Brønnøysund Røde Kors 21 264 kroner
Ankenes Røde Kors 20 120 kroner

Topp 5 butikker i Nordland i omsetning i 2017 (bidrag til Pantelotteriet)
Rema 1000 Ranenget 159 931 kroner
Rema 1000 Rønvik 87 791 kroner
Rema 1000 Stormyra 81 836 kroner
Rema 1000 Ankenes 81 486 kroner
Rema 1000 Tverlandet 78 760 kroner