Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll