Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll. Foto: Katrine Lunke

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll