Kvinne spiller i pantelotteriet

Stadig flere deltar i Pantelotteriet. Det gir viktige midler til Røde Kors. Foto: Katrine Lunke

Kvinne spiller i Pantelotteriet. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Kvinne spiller i Pantelotteriet. Foto: Katrine Lunke/Apeland